Innowacyjne techniki pomiarowe, badawcze i dokumentacyjne przy obiektach zabytkowych.

INCEDO3D Andrzej Gołembnik to firma rodzinna, działająca od 1994 roku. Jesteśmy pionierami zastosowania zaawansowanych technik pomiarowych i dokumentacyjnych przy rejestracji i badaniach zabytkowych przestrzeni i historycznych obiektów. Działamy na terenie Polski i poza jej granicami. Ścisła współpraca partnerska z Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki http://www.mik.edu.pl/ oraz z włoską firmą Gexcel https://gexcel.it pozwala nam utrzymać najwyższy poziom merytoryczny i osiągać najwyższe parametry techniczne.

ul. Kościuszki 41 Ostrówek, 05 205 Klembów, tel. +048 512 044 660, mail: a.golembnik@post.pl

Specjalizujemy się w wykonywaniu zadań złożonych, wymagających wiedzy fachowej, doświadczenia,  inwencji i zawodowej wyobraźni. Przez lata pracy stworzyliśmy unikalny system rejestracji dokonywanych odkryć i wszelkich prac inwentaryzacyjnych. Polega on na łatwości łączenia technik. Twórczo wykorzystujemy siłę pomiarów dokonywanych skanerem laserowym 3D i wierności wizerunki uzyskiwanej dzięki technice fotogrametrycznej. Efekt naszej pracy jest  dokładny, wiarygodny, innowacyjny i wykonywany terminowo. 

Skanowanie laserowe 3D

Wiodąca technika pomiarowa, tworząca z chmury punktów przestrzenny obraz o wielkiej dokładności. Wszechstronność zastosowania i niemal nieograniczone możliwości wykorzystania dla celów dokumentacyjnych, inwentaryzacyjnych, projektowych i wszelkiego rodzaju promocji i monitoringu. Pracujemy na sprzęcie firmy FARO, wykorzystując głównie stale aktualizowany pakiet Reconstryctor3D firmy Gexcel.

Prawidłowo wykonany, spozycjonowany geodezyjnie skan wykorzystywany być może na wile różnych sposobów: zwymiarowanych ortorzutów, aksonometrii, przekroi, itd. W swojej praktyce firma INCEDO3D wykonywała tego typu usługi między innymi w:
Malbork – zamek
Lidzbark Warmiński – zamek
Płock – Katedra
Sandomierz – kościół św. Jakuba i klasztor dominikanów
Wilanów – zespół pałacowo-ogrodowy
Łańcut – Ujeżdżalnia, zespół pałacowo-ogrodowy
Paryż – Pere Lachaise – pomnik nagrobny Fryderyka Chopina
Vance – Willa Alexandrina
Falaise – kościół św. Trójcy
Łazienki Królewskie – zespół pałacowo-ogrodowy
Ujazd – zamek Krzyżtopór
Warszawa – pałac Czapskich i wiele innych
Brok n/Bugiem – pałac biskupów płockich
i wiele innych

Fotogrametria przestrzenna

Technika fotogrametryczna ma duże zastosowania także przy wykonywaniu precyzyjnej, skalibrowanej dokumentacji przestrzennej obiektów zabytkowych o niewielkiej kubaturze. Sprawdza się szczególnie przy rejestracji rzeźb i płaskorzeźb o różnych wymiarach – tych niewielkich, kilkucentymetrowych i tych znacznie większych. W swojej praktyce firma INCEDO3D opiera dokładność tego typu dokumentacji na mariażu fotogrametrii cyfrowej ze skanowaniem laserowym. W przypadku obiektów większych poprzez zastosowanie skanera stacjonarnego lub skanera ręcznego dla obiektów zabytkowych o mniejszych wymiarach.

Inwentaryzacja architektoniczna

Ten rodzaj dokumentacji opiera się głównie na wynikach spozycjonowanego geodezyjnie skanowania laserowego 3D całej bryły zabytkowego obiektu. Martwe pola uzupełniane są poprzez rejestracje wykonywane ręcznym skanerem laserowym lub dokumentacją fotogrametryczną, wykonywaną aparatami o dużej matryce i wysokiej rozdzielczości. Produktem finalnym jest seria ortorzutów (w plikach z rozszerzeniem .tiff), przekroi i wyrysów CAD lub (wedle woli zamawiającego) BIM, czy REVIT. Przedkładana przez nas dokumentacja jest kompletna i precyzyjna. Stanowi podstawę dla wszelkich prac projektowych, w tym i wizualizacji

Inwentaryzacja konserwatorska

Zadanie to wymaga poza umiejętnością wykonywania czynności technicznych dużego doświadczenia i wiedzy fachowej. Efektem pracy jest zobrazowany, zwymiarowany obiekt zabytkowy (stworzony na bazie skanowania i fotogrametrii cyfrowej) z interpretacją (rekonstrukcją) wektorową i opisową. Uzupełniają one część archiwalną, tworząc podstawę dla decyzji konserwatorskich. Tworzymy też wierne modele 3D obiektów zabytkowych, gotowych do wydruku 3D.

Modelowanie i wizualizacje

W dorobku firmy są modelowania zabytków i zabytkowych przestrzeni Muzeum Pałacu króle Jana III w Wilanowie, Łazienek Królewskich, Klasztoru OO. Dominikanów w Sandomierzu Muzeum Historii Polski, dworu w Chęcinach i Muzeum Historii Polski. W każdym przypadku modelowanie swój początek bierze w pracach dokumentacyjnych, opartych na skanowaniu laserowym 3D, pomiarze geodezyjnym i rejestracjom fotogrametrycznym. W chwili obecnej forma modelowania używana jest przez firmę INCEDO3D jako stały element przestrzennych archiwów, wykorzystujących do tego celu oprogramowania służącego do tworzenia gier komputerowych (Unity3D).

Badania archeologiczne

Firma INCEDO3D prowadzi badania wykopaliskowe w miejscach, w których tylko wiedza i doświadczenie mogą zapewnić skuteczną realizację planów badawczych
i inwestycyjnych. Siłą zespołu jest umiejętność zastosowania najnowszych rozwiązań metodycznych i aplikacji zaawansowanych technik pomiarowych i dokumentacyjnych.
Jako pierwsi w Polsce wykorzystaliśmy siłę aplikacji CAD, następnie równie jako pierwsi zastosowaliśmy skaner laserowy 3D i stworzyliśmy kompleksową bazę GIS. Później staliśmy się pionierami zastosowania podczas badań wykopaliskowych fotogrametrii przestrzennej. Kolejną, innowacyjną próbą było połączenie skaningu z techniką fotogrametryczną. Obecnie opracowujemy prototyp przestrzennego, interaktywnego archiwum, opartego na przestrzennych, skalibrowanych modelach, zbudowanych na bazie skaningu, fotogrametrii i programów służących do tworzenia gier komputerowych.

ul. Kościuszki 41 Ostrówek, 05 205 Klembów, tel. +048 512 044 660, mail: a.golembnik@post.pl